Kancelaria Adwokacka - Adwokat Martyna Bednarek - Szczytna Kancelaria Adwokacka w Szczytnej - Adwokat Martyna Bednarek Kancelaria Adwokacka - Adwokat Martyna Bednarek - Szczytna

Prawo Karne

  • występowanie w roli obrońcy oskarżonego na wszystkich etapach postępowania, począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, postępowania przed Sądem I instancji i Sądem odwoławczym, aż do postępowania wykonawczego – wnioski o odroczenie lub zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności;
  • pomoc prawna w przypadku zatrzymania i tymczasowego aresztowania;
  • pomoc pokrzywdzonym występując w roli ich pełnomocnika; wszczynanie postępowania poprzez składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa; sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
  • sprawy z zakresu wykroczeń, wykroczeń skarbowych, przestępstw oraz przestępstw skarbowych;
  • pozostałe.

Kancelaria Adwokacka - Martyna Bednarek (2014)Szczytna Kłodzko
Wykonanie: Michał Sławiński

szczytna

kłodzko

w szczytnej

w kłodzku

adwokat

szczytna

kłodzko

prawnik

szczytna

kłodzko

kancelaria

kancelaria w szczytnej

kancelaria w kłodzku

szczytna

kłodzko

kancelaria adwokacka

kancelaria adwokacka w szczytnej

kancelaria adwokacka w kłodzku

adwokat szczytna

adwokat kłodzko

prawnik szczytna

prawnik kłodzko

martyna

bednarek

Katalog stron internetowych